Buku Ende

Buku Ende adalah sebuah buku yang berisi lagu-lagu pujian dalam bahasa Batak yang dipakai di dalam kebaktian gereja Kristen Batak di Indonesia. Buku ini disusun dan sekarang diterbitkan oleh Percetakan HKBP di Pematang Siantar, Indonesia.

 

BE 109 JESUS HAMI RO DISON, ASA

1 Sai songgopi hami on ale Tondi Parbadia Sai ajari ma tongtong Hami on huhut paria Martangiang tu Tuhanta asa ...
Read More

BE 11 AHA MA ENDEHONONKU

1 Aha ma endehononhu, asa pujionku Ho. Ale Tuhan Debatangku, sai urupi au gogo. Ai ndang tarpajojor ahu, asi ni ...
Read More

BE 110 HALELUYA! PINUJI MA

1 Haleluya Pinuji ma na sasadasa Debata, Sitompa saluhutna, ai asi ni rohaNa i GogoNa pe tongamNa i, ingkon endehononta ...
Read More

BE 111 PATIMBUL BE MA SANGAP

1 Patimbul be ma sangap ni Jahowa Debatanta Dok ma mauliate i tu Debata Amanta Ai pardangolan i sude, nang ...
Read More

BE 112 O TONDI PARBADIA I, BONGOTI

1 Haleluya, Tapuji ma Amanta Tuhan Debata, dibaen denggan basaNa Sai tong girgir ma hita be, pasangap Debatanta i, dibaen ...
Read More

BE 113 DEBATA SITOLUSADA

1 Debata Sitolusada Ama, Anak, Tondi i. Nunga montok nasa bada, na paholang tondingki Sian hangoluan i, na rade di ...
Read More

BE 114 PAROHON HARAJAONMI

1 Ale Jahowa Debata, sai tatap hami on Ai masiboan dosana be, do hami tu joloM Asi rohaM di hami ...
Read More

BE 115 TUHAN DEBATA

1 Tuhan Debata, sai ramoti ma daging dohot tondinami I do pangidoannami, sai pahipas be hami on sude 2 Jesus ...
Read More

BE 116 DITOMPA HO DO AU

1 Di tompa Ho do au, sondangi rohangkon; Tung basa-basaMi sude na di au on. Gomgomi pamatangku, naeng Ho do ...
Read More

BE 117 JAHOWA DEBATANTA DO

1 Jahowa Debatanta do, partanobatoanta Musunta ingkon talu do, dibaen pangondinganta Ianggo musu i, i ma sibolis i, Jorbut do ...
Read More