BE 499 ALE DONGAN SAI TANGIHON
BE 499 ALE DONGAN SAI TANGIHON

1

Ale dongan, sai tangihon, hata apulapul on.

Sian Debata Amanta, na sun gogo i tongtong

Unang ma hamu mabiar, hudongani pe hamu.

Alanii sai lam pahinsa, roha dohot tondimu.

2

Lao taripar laut hamuna, nang aek na magodang i,

Na so tupa do auponna, angka na porsea i,

Unang ma…..

3

Tung mardalan pe hamuna, di bagasan api i,

Tung na so tarmosokkonsa, nanggo sada obukmi.

Unang ma…..

4

Antong rap marende hita, lao mamuji Tuhan i;

Tapaserep ma rohanta, lao manggolom hata i.

Unang ma…..

What's your reaction?

Comments

https://www.hitabatak.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations