Buku Ende

Buku Ende

BE 54 SONANG NI BORNGINNA I

BE 54 SONANG NI BORNGINNA I

 • admin

BE 53 DI BETLEHEM DO TUBU

BE 53 DI BETLEHEM DO TUBU

 • admin

BE 52 HATUAON DO

BE 52 HATUAON DO

 • admin

BE 51 TOLE PUJI MA TUHANTA

BE 51 TOLE PUJI MA TUHANTA

 • admin

BE 50 MARENDE MA HAMU

BE 50 MARENDE MA HAMU

 • admin

BE 49 SAI RO MA TU BARA

BE 49 SAI RO MA TU BARA

 • admin

BE 48 RIA MA HITA SASUDE

BE 48 RIA MA HITA SASUDE

 • admin

BE 47 DI NA SABORNGIN I DO BINSAR

BE 47 DI NA SABORNGIN I DO BINSAR

 • admin

BE 46 NA SIAN GINJANG DO AU RO

BE 46 NA SIAN GINJANG DO AU RO

 • admin

BE 45 HOSIANNA ANAK NI RAJA DAVID

BE 45 HOSIANNA ANAK NI RAJA DAVID

 • admin

BE 44 HAMUNA NA PORSEA I SAI TOMU HAMU TUHAN JESUS

BE 44 HAMUNA NA PORSEA I SAI TOMU HAMU TUHAN JESUS

 • admin

BE 43 PADIRI ROHAMUNA

BE 43 PADIRI ROHAMUNA

 • admin

BE 42 HAMU SUDE NAUNG TINORUAN

BE 42 HAMU SUDE NAUNG TINORUAN

 • admin

BE 41 PARRIPE NI TUHANTA

BE 41 PARRIPE NI TUHANTA

 • admin

BE 40 LAS BE MA ROHAMUNA

BE 40 LAS BE MA ROHAMUNA

 • admin

BE 39 BEHA MA PANJALONGKU

BE 39 BEHA MA PANJALONGKU

 • admin