Umpasa

Kumpulan Umpasa Batak Untuk Acara Pesta Perkawinan

Upaca penikahan dalam adat batak merupakan salah satu acara yang cukup komplek dan beraturan, perlu ada penataan tata acara sehingga bisa menjadi sebuat acara adat ‘na gok’ atau penuh dalam istiadat batak. Tak lupa juga dalam setiap tatanan acara pihak-pihak yang memberikan dan menerima adat harus mampu sebagai pembicara ‘pandok hata’ dalam menyampaikan buah-buah pikiran […]

Umpasa

Umpasa Mangampu

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan, Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon, Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon. Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora. Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan, Napogos hian iba, boi do gabe mamora. […]

Umpasa

Umpasa Tingki Mangapuli

Tua na so taraithon Soro ni ari na so tarhaishon.   Ramba ni Sipoholon marduhutduhut sitata Las ni roha dohot sitaonon sude do i sian Amanta Debata. Hau ni Gunungtua, dangkana madaguldagul Tibu ma dilehon Tuhanta di hamu tua, jala tibu hamu diapulapul Poltak bulan tula, binsar ia mata ni ari Tibu ma ro tu […]

Umpasa

Umpasa Tu Nabaru Marbagas (Sian Tulang Ni Paranak)

Eme na marbiur, di lambung ni hariara, Sai torop ma pomparanmu jala maribur, huhut matakkang jala manjuara. Hau simartolu, di tombak ni Panamparan, Sahat ma hamu leleng mangolu di haliangi angka pomaparan. Andor halumpang togutogu ni lombu, mamboan tu onan gambiri Sai saur matua ma hamu berpasangan-iring pahompu sahat tu namar nono sahat tu namarnini. […]

Umpasa

Punguan Umpasa Pasupasu

Tubu ma singkoru di lambung ni tandiang Sai tibu ma hamu marurat tu toru jala tibu marbulung tu ginjang Na hinunti hirang marisi gadong sipapua Badanmuna ma na so sirang sahat tu na saurmatua Tinampul bulung salak laos hona bulung singkoru Sai tibu ma hamu paabingabing anak jala tibu mangompa boru Horbo ni sibuluan manjampal […]

Umpasa

Umpasa Hagabeon

Umpasa hagabean – sai gabe ma akka na mambuka keluarga na imbaru, Bintang ma na rumiris tu ombun na sumorop; Anak pe dihamu sai riris, boru pe antong torop.

Umpasa

Punguan Umpasa Ni Naposo Bulung

Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan, Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan. Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban, Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan. Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban, Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan. Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina. […]