Kumpulan Lawak Batak

April 21, 2017 Hitabatak 14

Pandita maniroi ruasna sada ina partigatiga lampet. Padita  : Repot nai hamu inang didia angka anakta huroha ? Inang :   Behama Amang ai karejobe […]

Adat Batak Dalihan Natolu

April 21, 2017 Hitabatak 22

Suku Batak memiki adat yang sangat kental yang disebut deengan Dalihan Na tolu yaitu “Somba marhula-hula, Manat mardongan tubu dan elek marbaru”. Artinya adalah hormat […]